Hluková mapa

Nápověda k aplikaci Hluková mapa

 • Popis aplikace
 • Práce s mapou
 • Práce s vrstvami
 • Nástroje
 • Výsledky
 • O aplikacích
 • Legenda

  Práce s vrstvami

  Panel "Strom obsahu mapy a legenda"

  K ovládání vrstev a jejich skupin zobrazovaných v mapovém okně slouží stromová struktura v levém horním panelu mapové aplikace. Zapnutí nebo vypnutí vrstvy se provádí kliknutím myší na zaškrtávací políčko a způsobí překreslení mapy. Proces překreslování signalizuje zobrazení panelu načítání v horní části mapového okna pod lištou nástrojů.

  Panel slouží současně k zobrazení grafického projevu vrstev, popř. jednotlivých grafických objektů symbolizovaných dle svých vlastností, v mapě. Jde tedy současně o dynamickou legendu vztaženou ke konkrétní mapě. Grafický projev vrstev/objektů lze zobrazit pomocí ovládacího prvku určeného k rozbalení podřízené části stromu obsahu. Rozbalit

  Skupiny vrstev lze sbalit a tím schovat všechny vrstvy, které jsou skupině podřízené pomocí ovládacího prvku Sbalit, což umožňuje uživateli nezobrazovat vrstvy, které ho v dané chvíli nezajímají.

  Pokud se názvy některých vrstev zobrazují šedivě a jsou neaktivní, jedná se o vrstvy, které nejsou v aktuálním měřítku mapy viditelné. Dostatečným přiblížením se vrstva aktivuje a může být zapnuta či vypnuta.

  Panel lze zcela skrýt kliknutím na zvýrazněné místo lišty, která panel omezuje na hranici s mapou. Uživateli, který je již dostatečně seznámen s obsahem mapy, to umožní pracovat s celým extentem mapy. Takto skrytou legendu lze zobrazit opětovným kliknutím na stejné místo lišty.

  V případě tematických vrstev je také možno nastavit jejich průhlednost, a to pomocí posuvného jezdce, nacházejícího se vždy pod názvem dané vrstvy.

  Změnit mapu

  Tlačítko Podkladová mapa vyvolá schematický seznam dostupných podkladových map. V aktuální verzi Atlasu lze volit ze tří letecké snímky, základní mapa a stínovaná mapa. Při úvodním načtení mapy se zobrazují letecké snímky. Kliknutím na ikonu letecké snímky lze mapový podklad zcela vypnout a nový nebo jiný podklad se nastavuje kliknutím na příslušnou ikonu.

  Podkladové mapy