Hluková mapa

Nápověda k aplikaci Hluková mapa

 • Popis aplikace
 • Práce s mapou
 • Práce s vrstvami
 • Nástroje
 • Výsledky
 • O aplikacích
 • Práce s mapou

  Posun a přiblížení mapy

  Posuvník

  Posun lze provést uchycením mapy pomocí levého tlačítka myši a posunutím do požadovaného směru. Posun mapy myší je defaultní chování vázané na tažení myši, popř. gesto tažení v tabletu.

  Přiblížit nebo oddálit mapu lze pomocí rolovacího kolečka myši nebo pomocí vertikálního posuvníku, jehož uchopením myší a posunem či kliknutím na něj se mapa přibližuje či oddaluje na požadovanou úroveň.

  Výřez pro přiblížení

  Stisknutím a podržením klávesy Shift a současným podržením levého tlačítka myši můžete posouváním myši vytvořit výřez mapy pro přiblížení určité zvolené části. Okamžité přiblížení určité části mapy je výhodné v případech, kdy by postupné přibližování pomocí rolovacího kolečka myši mohlo být zdlouhavé.


  Celá mapa

  Pro zobrazení celé mapy lze využít nástroj celá mapa. Po kliknutí na ikonu se mapa zobrazí v defaultním měřítku a extentu.

  Překreslení mapy

  Pro překreslení mapy lze využít nástroj překreslit mapu. Po kliknutí na ikonu se mapa kompletně překreslí.


  Měření v mapě

  Měření

  Pro měření v mapě lze využít nástroj měření. Po kliknutí na ikonu se nad mapou objeví plovoucí panel s přepínačem pro měření Bod, Linie, Polygon. Po výběru nástroje můžete měřit X,Y souřadnice bodu, délku linie nebo lomené linie nebo volné plochy.

  Výběr nástroje měření

  Pro měření v mapě lze využít nástroj měření. Po kliknutí na ikonu se nad mapou objeví plovoucí panel s přepínačem pro měření Bod, Linie, Polygon. Po výběru nástroje můžete měřit X,Y souřadnice bodu, délku linie nebo lomené linie nebo volné plochy.