Hluková mapa

Nápověda k aplikaci Hluková mapa

 • Popis aplikace
 • Práce s mapou
 • Práce s vrstvami
 • Nástroje
 • Výsledky
 • O aplikacích
 • Nástroje

  Nástroje v aplikacích Atlasu životního prostředí jsou rozděleny do čtyř logických celků - skupin nástrojů umístěných v nástrojové liště. Skupiny násrojů a jednotlivé nástroje jsou podrobně popsány níže.

  Funkce

  Pomůcky

  V této skupině jsou zařazeny nástroje Výsledky, Měřítko a Odkaz

  Pomůcky

  Hledání

  Hledání

  Hledání v datech mapové aplikace lze provádět podle různých kritérií. Pro vybrané, nejčastěji "prohledávané" vrstvy jsou připraveny zvláštní vyhledávací nástroje, ostatní vrstvy lze prohledávat "fulltextem". Výsledek dotazu se zobrazí v panelu výsledků. V aplikacích jsou dostupné tyto nástroje hledání:

  Tisk

  Nástroj zavolá panel nastavení tisku.

  tisk
  Tisk se provádí do pdf, kterému lze nastavit tyto vlastnosti: K mapě, která je standardním výstupem tisku lze připojit i dynamicky generovanou legendu. Ta bude obsahovat pouze takové prvky, které jsou v mapě vidět (nepodléhají měřítkovému omezení popř. je uživatel sám nevypnul.

  Další mapy

  Umožňuje přepínat mezi mapami Atlasu ŽP. Při přepnutí z mapy do mapy zůstávají zachovány důležité vlastnosti zobrazení (měřítko a výřez mapy, jazyková mutace, podkladová mapa).

  Další sekce nástrojů v nástrojové liště usnadňuje práci s mapou.

  Informace o území

  Informace o jednotlivých objektech v mapě lze získat jednoduchým kliknutím na objekt v mapě, uživatel nepotřebuje žádný zvláštní nástroj z nástrojové lišty. Pokud je v místě kliknutí nějaký objekt zobrazí se informace o tomto objektu v panelu výsledků. Pokud v daném místě je obejktů více, v panelu výsledků se v podobě tabulky obejví pro každý objekt jeden řádek tabulky výsledků. Pokud jsou v daném místě objekty z různých vrstev, bude v panelu výsledků pro každou vrstvu vytvořena zvláštní záložka.

  Výběr lze provádět pouze nad objekty z vrstev, které jsou zobrazeny v mapě (pro dotazování nejsou dostupné vrstvy, které jsouv legendě vypnuté). V místě výběru se zobrazí značka výběru - Značka výběru, nebo obdélník, pokud budete provádět výběr obdélníkem. Obdélník zmizí, zatímco značka výběru na místě zůstane až do dalšího výběru. Vybrané objetky budou v mapě zvýrazněny. Výběr obdélníkem lze provést tažením myši se současným držením klávezy "Ctrl". Panelu výsledků se pak chová identicky.