Zátopové oblasti a protipovodňová ochrana  
Linie protipovodňové ochrany  Legenda
Pytle s pískem
Protipovodňová ochrana
Záplavová území pro Qn (Vltava, Berounka)  Legenda
Q5 (průtok pětileté vody)
Q20 (průtok dvacetileté vody)
Q50 (průtok padesátileté vody)
Q100 (průtok stoleté vody s PPO)
Q2002 (průtok v roce 2002 s PPO)
Záplavová území drobných vodních toků  Legenda
Q5 (průtok pětileté vody)
Q20 (průtok dvacetileté vody)
Q100 (průtok stoleté vody)
Aktivní zóna  Legenda
Aktivní zóna na drobných vodních tocích
Aktivní zóna na Vltavě a Berounce
Kategorie záplavových území Vltavy a Berounky  Legenda
Kategorie záplavových území Vltavy a Berounky
Historické povodně
Hranice rozlivu - povodeň 2013
Hranice rozlivu - povodeň 2013
Vodstvo
Vodstvo
Kilometráž vodních toků
Vodní toky
Vodní plochy
Vyhledávání
Smaž zadávaný katastr
Smaž výsledky
Smaž výsledky
Výsledky měření