Výsledky voleb do zastupitelstev městských částí
Výsledky za městské části
Výsledky za volební okrsky
Volby
Zastupitelstvo hl. m. Prahy
Zatupitelstvo městské části
Legenda: vítězné strany