ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Vrstvy
Collapse
Click to expand or collapseCyklotrasy legenda
Informace
Po Praze na kole:
Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Praze je zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování cyklistické infrastruktury na území celého města, konkrétní řešení jsou však často omezena řadou okolností (finance, prostorové a legislativní podmínky apod.). Linie cyklotras jsou brány za základ kvalitního dopravního řešení, které kombinuje všechny možnosti pro zlepšení podmínek pro cyklisty. Hl. m. Praha se stalo členem Asociace měst pro cyklisty, kde má možnost si vyměňovat informace a zkušenosti o celé oblasti cyklodopravy.

Collapse